ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Inschrijvingen gebeuren online via het inschrijvingsformulier www.sportkamptienen.be  

 2. Inschrijvingen zijn pas definitief indien het volledige bedrag is betaald.

 3. Annulatie:

  1. Met doktersattest: min 2 dagen afwezigheid worden terugbetaald met aftrekking van €20 administratiekosten

  2. Zonder doktersattest: uiterlijk 1 maand voor de start van het kamp, €20 annulatiekosten,

  3. Annulatie gebeurt via mail of telefoon. Vermeldt telkens de gegevens van de deelnemer.

Vóór of tijdens het kamp: 

 1. Sportkamp Tienen behoudt het recht om bij te weinig inschrijvingen, het kamp te annuleren.
  De ingeschreven deelnemers worden hiervan verwittigd en krijgen enkel in dit geval het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald.

 2. Sportkamp Tienen behoudt het recht de inschrijving te annuleren indien het kamp, waarvoor de deelnemer zich inschrijft, zijn maximale capaciteit heeft bereikt.

  De ingeschreven deelnemers worden hiervan verwittigd en krijgen enkel in dit geval het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald.

 3. Groepsindeling

  1. De kinderen worden ingedeeld in leeftijdsgroepen van ongeveer 15 kinderen.

  2. Elke leeftijdsgroep wordt door ons nog willekeurig ingedeeld in 4 subgroepen.

 4. De activiteiten starten om 9u, we vragen om tijdig aanwezig te zijn om het verloop niet te storen.

 5. De laatste activiteit eindigt om 16u, pas vanaf dan kunnen de kinderen afgehaald worden.
  Indien u uw kind vroeger wil ophalen, dient u dit 1 dag op voorhand te melden.

 6. Er wordt opvang voorzien vanaf 8u tot 9u en van 16u tot 17u.

 7. Er wordt een meerkost van €27 aangerekend per beginnend uur vanaf 17u.

 8. Attest ziekenfonds: deelnemers hebben recht op een vergoeding van hun ziekenfonds. Vul alle persoonlijke gegevens, datum van deelname en betaling in op het formulier en bezorg ons deze via e-mail of tijdens het kamp. Wij doen de rest.

 9.  Fiscaal attest: aangezien wij nog geen benoeming van het stad Tienen mochten ontvangen, kunnen wij geen fiscale attesten uitschrijven. Onze excuses.

 

COVID-19

Sportkamp Tienen behoudt het recht de inschrijving te annuleren indien de coronamaatregelen de organisatie van het sportkamp beperkt of niet mogelijk maakt.

De ingeschreven deelnemers worden hiervan verwittigd en krijgen enkel in dit geval het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald.

MAATREGELEN COVID-19

Om het kamp veilig te laten doorgaan houden we rekening met onderstaande voorwaarden:

Deelname voorwaarden

 • Wie ziek is kan niet deelnemen .

 • Wie zelf besmet is of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen.

 • Wie tot de risicogroep behoort kan enkel deelnemen met toestemming van de huisarts of ouders.

 

Organisatorische maatregelen

 • We registreren en houden de gegevens bij van deelnemers in een contactlogboek

 • We vormen bubbels met max deelnemers volgens de geldende veiligheidsmaatregelen (excl begeleiding).
  Binnen deze bubbel hoeven we geen afstand te houden en geen mondmasker te dragen.
  Met externen houden we wel anderhalve meter afstand en zij dragen ook steeds een mondmasker.

 • Wanneer een kind ziek wordt, vragen we om het kind zo snel mogelijk op te halen.

 

Hygiëne

 • Handen wassen, hoesten in de elleboog, gebruik van wegwerpzakdoeken...

 

Ondanks deze maatregelen maken we er weer een top-kamp van!